Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Przestępczość zorganizowana na terenie RP

320.00

Praca licencjacka

  • 35 stron
  • 28 pozycji bibliografii

Przestępczość zorganizowana jest zjawiskiem nowym i nadal w zasadzie nieznanym. Zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej należy do różnych organizacji. Przede wszystkim zajmuje się tym Policja, która zwalcza ale również współpracuje z innymi organami dążąc do zwalczenia przestępczości zorganizowanej. Innymi instytucjami zajmującymi się walką z przestępczością zorganizowaną są Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służby Celne oraz Prokuratura. Wszystkie wymienione organy posiadają ogromną wiedzę, która pomaga w walce z przestępczością. Najważniejszą kwestią jest jednak wcześniej wspomniana współpraca międzynarodowa tych organizacji. Dzięki niej zapobiega się oraz zwalcza przestępczość zorganizowaną. Instytucje, które powołane zostały do współpracy międzynarodowej to Europol oraz Interpol.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Przestępczość zorganizowana
1.1. Definicja przestępczości zorganizowanej
1.2. Geneza i rozwój przestępczości zorganizowanej
1.3. Formy przestępczości zorganizowanej
Rozdział 2. Przestępczość zorganizowana w Polsce
2.1 Charakterystyka polskich grup przestępczych
2.2 Uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej
2.3 Służby powołane do zwalczania przestępczości zorganizowanej
2.3.1 Policja
2.3.2 Prokuratura
2.3.3 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
2.3.4 Centralne Biuro Antykorupcyjne
2.3.5 Służby Celne i Straż Graniczna
Rozdział 3. Przestępczość zorganizowana na podstawie przejawów jej aktywności w Polsce
3.1. Przewidywane zagrożenie przestępczością zorganizowaną
3.2. Obszary narażone na zagrożenie przestępczością zorganizowaną
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
AKTY NORMATYWNE
NETOGRAFIA