Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych

500.00

Praca licencjacka

  • 51 stron
  • 38 pozycji bibliografii

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 71 stanowi, że wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zapis ten dotyczy również Policji, której zakres zadań został zawarty w ustawie o Policji. Wiele jednak zadań i obowiązków Policji wynika z innych ustaw oraz umów i porozumień międzynarodowych, czy też z przepisów Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania Policji
1.1.Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania Policji
1.2. Struktura i rodzaje służb policyjnych
1.3. Zakres uprawnień Policji
1.4. Wnioski
Rozdział II. Pojęcia i istota zabezpieczania imprez masowych
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Prawne aspekty organizacji imprez masowych
2.3. Rola i zadania służb porządkowych organizatora imprezy masowej
2.4. Rodzaje służb prewencyjnych wykorzystywanych podczas zabezpieczania imprez masowych
2.5. Wnioski
Rozdział III. Ochrona imprez masowych przez Policję
3.1. Charakterystyka działań Policji podczas imprez masowych
3.2. Udział Policji w zabezpieczaniu imprez w 2016 roku
3.3. Wnioski
Rozdział IV. Analiza wybranych przykładów zabezpieczania imprez masowych
4.1. Zabezpieczanie imprez sportowych o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa
4.2. Zabezpieczanie imprez rozrywkowych o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa
4.3. Zabezpieczenie przez policję marszów ulicznych
Zakończenie
Bibliografia