Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Reklama internetowa jako przykład nowoczesnego narzędzia marketingowego

450.00

praca licencjacka
66 stron
badania

Spis treści
Rozdział I. Marketing – aspekty teoretyczne
1.1. Geneza marketingu
1.2. Cele i rodzaje marketingu
1.3. Strategia marketingowa i marketing mix – pojęcie i sposób działania
1.4. Promocja jako narzędzie komunikacji marketingowej i proces komunikacji marketingowej
Rozdział II. Reklama jako narzędzie promocji
2.1. Geneza i pojęcie reklamy
2.2. Klasyfikacja reklamy
Rozdział III. Reklama internetowa
3.1. Internet jako medium reklamowe
3.2. Reklama tradycyjna, a reklama Internetowa
3.3. Formy reklamy internetowej
3.4. Internetowe kampanie reklamowe
Rozdział IV. Wpływ reklamy internetowej na decyzje podejmowane przez konsumentów
4.1. Cel i przedmiot badania
4.2. Metodologia badań własnych
4.3. Analiza wyników badań własnych
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów