Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Funkcjonowanie stereotypów w dziennikarstwie sportowym. Na podstawie wybranych dyscyplin

350.00

Praca licencjacka z dziennikarstwa

  • 36 stron
  • Literatura z lat 1922-2014 (48 pozycji)

Streszczenie

Stereotypizacja jest nieodłącznym elementem każdego społeczeństwa. Dla swojej wygody posługujemy się określeniami, które od dawna funkcjonują w otoczeniu społecznym nie zastanawiając się nawet nad tym, czy określenia te są wciąż aktualne. Tworzenie uproszczonego, jednostronnego, skrajnie wyjaskrawionego obrazu pewnej zbiorowości,
w której traktuje się wszystkich jej członków w sposób niezróżnicowany, niezależnie od ich przymiotów indywidualnych da się zauważyć również w mediach i dziennikarstwie sportowym. Wciąż aktualne jest postrzeganie np. bokserów jako osób niezbyt inteligentnych,
a piłkarzy jako zadufanych w sobie lekkoduchów z milionami na koncie.

Nie sposób zaprzeczyć, że stereotypy funkcjonują w społeczeństwie i nie zanosi się, aby kiedykolwiek przestały istnieć. Celem poznawczym niniejszej pracy było przedstawienie,
w jaki sposób postrzegani są przez media sportowcy.

W pierwszym rozdziale ukazano pochodzenie słowa stereotyp. Dokonano próby jego definicji. W tym celu posłużono się literaturą z zakresu psychologii, mediów, psychologii społecznej i socjologii. Stereotyp najlepiej zdefiniowany został przez Barbarę Szacką, jako  zapis wiedzy ułomnej, wynikającej z ograniczonych możliwości systemu poznawczego człowieka, która jednak pomaga ludziom dostosować sposób postępowania w sytuacji niepewności, a więc zredukować niepewność. W tym samym rozdziale ukazano w jaki sposób stereotyp wpływa na sposób myślenia społeczeństwa.

W rozdziale drugim niniejszego opracowania skupiono się na funkcjonowaniu stereotypu w mediach i dziennikarstwie sportowym. Nie sposób było nie wspomnieć stereotypowych skojarzeniach. Dla przykładu: mówiąc o sporcie w Japonii na myśl przychodzi od razu judo oraz walki zapaśników sumo. Koszykówka mimowolnie łączona jest z najlepszą ligą światową, amerykańską NBA. Matadorzy i pikadorzy wywodzą się z Hiszpanii, a ich wyczyny oglądać można było w czasie słynnej Corridy. Z kolei Włosi kojarzeni są z piłką nożną, a derby w tym kraju są ważniejsze od święta narodowego.

Rozdział trzeci dotyczy funkcjonowania stereotypu w wybranych dyscyplinach sportowych. Na potrzeby opracowania dokonano omówienia stereotypów w piłce nożnej, lekkoatletyce, boksie i koszykówce NBA.

Z uwagi na podjętą tematykę niezbędne było sięgnięcie do literatury przedmiotu  z zakresu psychologii, psychologii społecznej, socjologii, mediów oraz sportu.

Struktura pracy

WSTĘP
ROZDZIAŁ I.  STEREOTYP
I.1. Etymologia stereotypu
I.2. Wpływ stereotypu na sposób myślenia społeczeństwa

ROZDZIAŁ II.  FUNKCJONOWANIE STEREOTYPU W MEDIACH
II.1. Stereotyp w sporcie i dziennikarstwie sportowym

ROZDZIAŁ III.  STEREOTYPY W WYBRANYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH
III.1. Piłka nożna
III.2. Lekkoatletyka
III.3. Boks
III.4. Koszykówka NBA

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

Kategoria: