Bez kategorii

Regulamin sklepu

I. Definicje. Serwis – Portal internetowy figurujący pod adresem internetowym Sklep.PiszemyPrace.pl Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, przeglądająca zasoby Serwisu. Opracowanie – Dzieło posiadające wartość intelektualną, ustalone w postaci elektronicznej pozwalającej na zamieszczenie go w Serwisie oraz odbiór przez Użytkowników, do którego Twórca zadeklarował posiadanie praw autorskich pozwalających swobodnie mu nim dysponować spełniając wymagania przedstawione w rozdziale III niniejszego regulaminu. Materiał – Opracowanie, Fragment Opracowania, Próbka Opracowania. Twórca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która za pośrednictwem Serwisu udostępnia Opracowania…

Read More