Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Zmiany skóry w okresie okołomenopauzalnym

350.00

praca licencjacka
60 stron
badania/ankieta

Koncepcja menopauzy zmieniała się w miarę poznawania jej fizjologicznego mechanizmu. W 1980 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powołała grupę badawczą, której zadaniem było opracowanie metodologii badań menopauzy i uporządkowanie terminologii. Wyniki prac zostały przedstawione w raporcie, który jest jednym z najczęściej cytowanych dokumentów WHO. Obecnie menopauzę definiuje się jako ostatnią w życiu kobiety miesiączkę, która pojawia się wskutek systematycznie postępującej utraty pęcherzyków jajnikowych aż do momentu, w którym cykle menstruacyjne znacznie się wydłużają i ostatecznie ustają.


Spis treści
Rozdział I. Skóra
1.1. Funkcje i budowa skóry
1.2. Przydatki skóry
1.2.1 Włosy
1.2.2. Paznokcie
1.3. Gruczoły
1.3.1. Gruczoły potowe
1.3.2. Gruczoły łojowe
Rozdział II. Klimakterium
2.1. Terminologia definicje
2.1.1. Menopauza
2.1.2. Perimenopauza
2.1.3. Premenopauza
2.1.4. Postmenopauza
2.1.5. Wiek i przyczyny rozpoczęcia
Rozdział III. Zachodzące zmiany skóry
Rozdział IV. Założenia metodologiczne badań własnych
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Hipotezy badawcze
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań
Rozdział V. Ocena opinii kobiet będących w okresie okołomenopauzalnym na temat stanu ich skóry
5.1. Charakterystyka badanej społeczności
5.2. Wyniki badań
5.3. Wnioski
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks