Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Tworzywa sztuczne ABS

550.00

Praca inżnierska

  • 55 stron
  • 30 pozycji bibliografii

Rozwój techniczny i technologiczny wpływa na stałe udoskonalanie produktów, które zaspokajają potrzeby człowieka. Znaczące miejsce wśród tych produktów zajmują polimery, które wykorzystywane są w chwili obecnej w bardzo różnych dziedzinach – od mechaniki do medycyny. Prowadzi się badania nad powstawaniem coraz to nowych związków, które spełniałyby określone parametry techniczne, np. wytrzymałość mechaniczna, palność. Wprawdzie polimery występują w przyrodzie w postaci naturalnej, coraz częściej wytwarzane są kolejne rodzaje przez człowieka jako postać sztuczna. Potocznie nazywane „plastikami” dość mocno zaczynają dominować w życiu człowieka, w szczególności jako opakowania, elementy konstrukcyjne, a nawet surowiec do druku 3D. Szczególne właściwości niektórych tworzyw sztucznych pozwalają na szerokie stosowanie ich jako opakowania artykułów spożywczych.


Spis treści

1 Wstęp
2 Wytwarzanie terpolimeru ABS
2.1 Polimery – podstawowe pojęcia
2.2 Akrylonitryl jako składnik ABS
2.3 Butadien jako składnik ABS
2.4 Styren jako składnik ABS
2.5 Procesy polimeryzacji
2.6 Zastosowanie metody addycyjnej w powstawaniu ABS
3 Właściwości terpolimeru ABS i ich pomiar
3.1 Udarność
3.2 Temperatura mięknienia wg Vicata
3.3 Twardość
3.4 Temperatura płynięcia
3.5 Palność, toksyczność i recykling polimerów
4 Zastosowania terpolimeru ABS
4.1 Procesy przetwórstwa
4.1.1 Wytłaczanie
4.1.2 Wtryskiwanie
4.2 Produkty handlowe ABS
4.2.1 Płyty ABS
4.2.2 Specjalne zastosowania ABS – laminaty
4.3 Składowanie
4.4 Wybrane oferty wytwórców ABS
4.5 Wyszukiwanie terpolimeru ABS według właściwości w bazie danych CAMPUSplastics
4.5.1 Założenia ogólne serwisu
4.5.2 Wyszukiwanie tworzyw ABS o określonych parametrach
5 Podsumowanie
6 Bibliografia
7 Spis tabel
8 Spis rysunków