Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Podział nieruchomości rolnej

350.00

Praca inżynierska

  • 51 stron

Z podziałem nieruchomości mamy do czynienia wówczas, gdy pojawiają się pewne sytuacje, który mogą być rozwiązane tylko w taki sposób, którego celem jest podział majątku nieruchomego. Działania takie mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z możliwości technicznych i prawnych podmiotu działającego na rynku i oferującego usługi podziału nieruchomości, a także z polityki państwowej w zakresie rozdrabniania nieruchomości. Z jednej strony sprawa jest jednoznaczna – osobą, geodetą, który może przygotować dokumentację podziałową może być tylko geodeta posiadający właściwe uprawnienia zawodowe. W przypadku uwarunkowań politycznych, leżących u podstaw podziałów nieruchomości, a w szczególności nieruchomości rolnych, mamy do czynienia z ograniczeniami, które mogą wynikać z przeciwdziałania koncentracji dużych majątków ziemskich w jednym ręku, rozdrabnianiu nieruchomości leśnych lub zapobieganiu sprzedaży nieruchomości obcokrajowcom.


Wstęp

1. Podstawowe definicje
2. Rodzaje nieruchomości
3. Definicja gospodarstwa rolnego
4. Dziaka ewidencyjna
5. Schemat procedury podziału nieruchomości rolnej
6. Rozpoczęcie postępowania podziałowego
7. Czynności geodezyjne podziału nieruchomości rolnej
8. Dokumentacja geodezyjna do podziału nieruchomości rolnej
9. Autorska propozycja podziału nieruchomości rolnej
10. Podsumowanie
11. Bibliografia
12. Spis rysunków

Kategoria: