Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie osób zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych

320.00

praca inżynierska
46 stron

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Prawny obowiązek przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
1.1. Źródła obowiązku
1.2. Zakres podmiotowy obowiązku
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.1. Podmioty zobowiązane do przeprowadzania szkoleń
1.2.2. Podmioty objęte szkoleniami bhp
Rozdział II. Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2.1. Podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń
2.1.1 Uwagi wprowadzające
2.1.2 Pracodawca i służby pracodawcy
2.1.3. Instytucje zewnętrzne
2.2. Rodzaje szkoleń
2.2.1 Szkolenie wstępne
2.2.2. Szkolenia okresowe
2.3. Metody i tryb przeprowadzania szkoleń
Rozdział III. Specyfika przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP w podziemnych zakładach górniczych 
3.1. Podstawa prawna przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych
3.2. Zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady prowadzenia instruktaży stanowiskowych
3.3. Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków


Obowiązek przeprowadzania szkoleń bhp przez pracodawcę występuje w ogólnym obowiązku ochrony pracy (art. 66 Konstytucji RP), a ograniczając problematykę – z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 K.p.). Samo sformułowanie „ochrona pracy” jest pojęciem niejednoznacznym, ponieważ można je traktować w szerszym znaczeniu, jako ochronę interesów pracowników lub też w znacznie zawężonym znaczeniu, jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy. Aktualnie ochronę pracy rozumie się, jako cały zespół działań zmniejszających czynniki które są niekorzystne dla procesu pracy oraz zapewniają optymalne warunki dla jego prawidłowego przebiegu.