Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Obrona konieczna w polskim prawie karnym

500.00

Praca licencjacka

  • 58 stron
  • 66 pozycji bibliografii

Obrona konieczna jest klasyczną instytucją prawa karnego, opartą na zasadzie, iż „siłę siłą odeprzeć wolno” – vim vi repellerelicet, jednakże jej koncepcja została prawie że w całości oparta na prawie rzymskim. Prawo rzymskie uważane jest głównie za podstawę obecnego prawa cywilnego i ogólnie pojętej kultury prawnej.


Spis treści

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Rys historyczny i geneza obrony koniecznej

ROZDZIAŁ II. Pojęcie i funkcje obrony koniecznej
2.1. Definicja obrony koniecznej
2.2. Funkcje obrony koniecznej
ROZDZIAŁ III. Przekroczenie granic obrony koniecznej
3.1. Postacie przekroczenia granic obrony koniecznej
3.1.1. Eksces intensywny
3.1.2. Eksces ekstensywny
3.1.3. Strach i wzburzenie
3.2. Prawne konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej
ROZDZIAŁ III. Warunki obrony koniecznej
3.1. Warunki charakteryzujące zamach
3.1.1. Bezprawność
3.1.2. Bezpośredniość
3.2. Warunki dotyczące odpierania zamachu
Zakończenie
Bibliografia