Naród – definicje i koncepcje

20.00

Referat z socjologii.

  • 9 stron

Opis

Streszczenie

Naród jest to powstała w wyniku procesów historycznych wspólnota ludzi, którzy obiektywnie w swojej świadomości uznają dany język za ojczysty, dane terytorium za ziemię ojczystą, są przekonani o swoim wspólnym pochodzeniu, tworzą własną kulturę i dążą do wytworzenia własnej organizacji politycznej – państwa.